Meni
Masac-masac, instalation view, Singapore
autor fotografije: Dimas Soeyana

Masac-masac

Rad izveden tokom radionice Tropical Lab, Singapur.

Izložen u ICA Gallery / Galeriji Instituta za Savrenemu Umetnost / u Singapuru.

— 2011 —

* Tema radionice Tropical Lab 5 je bio masak - masak, malajski izraz za prividnost kuvanja i dečiju igru. Masac-masac, sa fokusom na želji za eksperimentisanjem u pripremi, prezentaciji i konzumaciji hrane, kao osnovne potrebe za opstanak ali i zarad zadovoljstva, nalik je procesu izrade umetničkog dela, istovremeno naglašavajući centralnu ulogu hrane u mnogim kulturama u Singaporu. /iz najave

  • * Korišćeni materijal / viljuške, noževi, fotografije, tanjiri, glina, drvo, silikon, deo svinjske vilice, metal, ...
  • * h: 134cm d: 36cm w: 76cm
Izgled postavke na izlozbi u Institutu za savremenu umetnost u Singapuru, ICA Gallery, Singapore, Merac ugriska, Bele cinije
Izgled postavke na izlozbi u Institutu za savremenu umetnost u Singapuru, ICA Gallery, Singapore detalj
Noz zaboden u fotografiju
Izgled postavke na izlozbi u Institutu za savremenu umetnost u Singapuru, ICA Gallery, Singapore
Forkabout
autori fotografija: Cokladt Margana, Dimas Soeyana, Nina Galić