Meni
Brisalica, brusač prašine

ČISTAČI

2009/2011 ¬ Umetnički rad napravljen specijalno za umetnike. Čišćenje umetničkih dela, kao nadovezivanje na Dišanovu izjavu da slike i skulpture skupljaju prašinu, ovde se može sugerisati doslovno, ali i kao naglasak na nebrigu kulturnog nasleđa u Srbiji.

Namenjen za proizvodnju u serijama, za komercijalnu prodaju, zbog čega ima prateću ambalažu. "Čistači" nagoveštavaju problem umetnosti danas, koja se pravi pre svega za specijaliste. Kod nas je situacija zatvorena na individualne pokušaje ili na individualni rad kritičara, grupa umetnika. Ne postoji uobičajeni prenos između kulture i umetnosti, ne postoji delovanje kroz medijsko, industrijsko shvatanje uloge muzeja, uloge časopisa i marketinškog prostora u kome bi umetnost funkcionisala.

Pneumatik čistač, čistač umetničkih radova

— Oni čiste sve vrste površina umetničkih dela, pri tom ih neoštećujući;

— Neophodni za pravilno održavanje umetničkih dela;

— Mobilni su i jednostavni za korišćenje.

Opresivno'kompresivni čistač, umetnost za umetnike

VIŠE O ČISTAČIMA:

*Beleška

Preoblikovanje u radovima predstavlja rekontekstualizaciju postojećih mašina u domen umetnosti, što ne znači uvek i prelazak iz funkcionalnog u nefunkcionano. Preuzimanje iz svakodnevnog života kao preuzimanje mehaničkog radi unapređivanja skulpturalnog potencijala, predstavlja više od samog akta autorstva fizičkog prenosa. U ovom slučaju radi se o oblikovanju objekata realnog sveta, jer potencijalno biva činilac u izgradnji nove stvarnosti. Linija koja se stvara jeste - um ( lat. Intellectus ) - izumeti (mentalna slika ) - umeće ( articulum-veština izrade ) - izum ( umetničko delo ).