Meni
Pneumatik Čistač
Pneumatik Čistač
Pneumatik Čistač
Pneumatik Čistač
Pneumatik Čistač
Pneumatik Čistač
Pneumatik Čistač
Pneumatik Čistač
Pneumatik Čistač
Pneumatik Čistač
Pneumatik Čistač
Logo Pneumatik čistača

poliester, motor ručnog usisivača, plastična cev

h: 12cm, d: 30cm, w: 29cm

–2010/2011–

* Opresivno - kompresivni Čistač "Pneumatik" radi na principu usisavanja vazduha, u čiju svrhu je ugrađen motor ručnog usisivača.

* Rasklop ambalaže Opresivno-kompresivnog Čistača“Pneumatika”

Pneumatic

Brisalica

wiper cleaner

Opresivno - kompresivni čistač